Kan du tenke deg å jobbe på vakre Helgelandskysten?

Nord universitet har nå ledige stillinger på studiested Nesna, sentralt plassert på Helgeland.

Studiested Nesna sommerstid

Nord universitet

Nord universitet skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt universitetsfellesskap.

Nords egenart skal kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet mellom ansatte og studenter, mellom utdanning og arbeidsliv og mellom forskning og samfunnet. Studenter og ansatte er våre viktigste ressurser og studie- og arbeidsmiljøet på Nord skal preges av medbestemmelse og oppleves som respektfullt og inkluderende.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Campus Nesna fra luften

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag 

Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) er det største av fakultetene ved Nord universitet.

Fakultetet utdanner lærere fra barnehage til videregående skole, og innen idrett og estetiske fag. Forskningen ved fakultetet er profesjonsrettet og praksisnær, og fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap.

​Den faglige aktiviteten er organisert i seks faggrupper, hver ledet av en faggruppeleder. Faggruppene har ansvar for forskning og utdanning på sitt område og sine studieprogram. 

Fakultetet har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Nordlys over Nesna

Studieporteføljen på Nesna

På Nesna har det vært lærerutdanning i over 100 år. Som ansatt her vil du være med å bidra til vårt studietilbud.

Campus Nesna på kveldstid

Grunnskolelærer 1-7

Mastergrad, nett- og samlingsbasert

Grunnskolelærer 5-10

Mastergrad, nett- og samlingsbasert

Barnehagelærer

Bachelorgrad over 4 år, samlingsbasert på deltid.

Grunnstudium pedagogikk

Kortere studium, samlingsbasert.

Spesialpedagogikk

Ulike lære- og funksjonsvansker - Samlingsbasert på Nesna
Campus Nesna på kveldstid
Regnbue over studiested Nesna

Fagmiljø og forskning på Nesna

På Nesna finnes det fagmiljø innen pedagogikk, samfunnsfag, norsk, engelsk, kunst & håndverk, matematikk, kroppsøving/idrett og naturfag.

De vitenskapelig ansatte ved studiested Nesna er tilknyttet følgende forskningsgrupper ved Nord universitet:

•       Stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling

•       Matematikkundervisning og –læring

•       Læring og ferdighetsutvikling i idrett

•       Kunnskap og kunnskapsbygging i utdanning (KKBU)

•       Litteratur og didaktikk

•       Forskningsgruppa logopedi: språk-, tale- og kommunikasjonsvansker

•       Digitalisering, læring og ledelse

•       Digital Arts Lab

•       Nord universitets forskningsgruppe for barnelitteratur i engelskundervisningen (CLELT)

Campus Nesna kveldstid

Infrastruktur og fasiliteter

På studiested Nesna finnes alle fasiliteter en forventer å finne på et universitetscampus. Her er kantine, bibliotek, spesialrom for naturfag og kunst & håndverk, svømmehall, idrettshall og black-box.

Fremtidsplaner for studiested Nesna

De utlyste stillingene er en del av Nord universitets arbeid med å forsterke satsingen på Nesna og Helgeland.

Universitetet er nå i ferd må å etablere et større utviklingsprosjekt, som skal legge grunnlaget for videre utvikling av studiested Nesna.

Utviklingsprosjektet skal blant annet se på hvilke andre fagmiljø og studietilbud ut over lærerutdanningene som skal være på Nesna i et langsiktig perspektiv.

Prosjektet har som mål at nye studietilbud skal være på plass fra høsten 2024.

Campus Nesna sett fra luften i solnedgang

Om Nesna

Nesna ligger sentralt på den vakre Helgelandskysten, en time unna Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Nesna kommune består av, foruten tettstedet Nesna, øyene HuglaHandnesøya og Tomma. Det høyeste punktet i kommunen er Tomskjevelen på Tomma, 921,7 meter over havet.

Nesna er et tettsted hvor det skjer mye​. Her finner du både pub, kaféer, restauranter, treningsfasiliteter, idrettslag, teatergruppe, kor og korps, samt en rekke lag og foreninger. Nesna er også vertsskap for den årlige Sjyen-festivalen.​​ ​​​

På Nesna ligger også en videregående skole, Kristen videregående skole – Nordland.

Nesna, med sin beliggenhet mellom hav og fjell, gir mange muligheter for deg som ønsker å være aktiv, og er et godt utgangspunkt for å oppleve det meste Helgelandskysten​ har å tilby.

Campus Nesna i solnedgang
Campus Nesna i solnedgang
Campus Nesna sett fra lufta på kveldstid

Opplev Helgeland

Helgeland er den den sørligste delen av Nordland fylke. Helgeland omfatter 19 kommuner, med til sammen ca. 84 000 innbyggere.

Helgeland har fire byer: Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Regionen har et variert næringsliv, med alt fra industri, teknologi, havbruk, landbruk, gruve, kraftproduksjon og store offentlige virksomheter.

Helgeland har en spektakulær natur og et bredt tilbud innen opplevelser og kultur.

Foto og video

Foto:

  • Hans Petter Sørensen / Faroutfocus
  • Sarah Aakerøy Johansen
  • Raymond Engmark
  • Nord universitet

Video:

  • Tor-Arne Sandnes, Se Nor
Campus Nesna på vinterstid